Cloud Framework

nove generacije!


CloudCore™ 2 je modularni multi-platform, multi-jezični i multi-user framework temljen na Cloud Modular tehnologiji koju razvija KibaLab i koristi prvenstveno u razvoju svojih aplikacija.
Moderan dizajn i user-friendly Object Model okreću novu stranicu u operabilnosti naših SaaS sustava.

CloudCore™ 2

U odnosu na CloudCore™ v1.8 - drugo izdanje frameworka v2.0 donosi revolucionarne značajke:

MCVL Arhitektura

Model - Controller - View - Language
MVCL arhitektura nudi veću modularnost i bolje dinamičke performanse softvera, u kranjem veću brzinu!

Simfony Twig

TWIG kompajlira HTML predloške u optimizirani PHP kod. Opterećenja sustava u odnosu na klasični PHP kod svedeni su na minimum.

Bootstrap Material Design

Material Design i Bootstrap 4 css framework donose potpuno novo cross-platform UI (User Interface) iskustvo.

CloudCore Instalater

Od sada administratori mogu samostalno instalirati CloudCore™ module na jednostavan i siguran način, bez narušavanja stabilnosti sustava.

CloudGuard 2

Potpuno novi sigurnosni standard uz postojeće značajke donosi session tokene, API menadžment, session logove i real-time SLA nadzor.

CloudConn 2

Potpuno novi MCVL konektori od sada omogućuju i CMS remote značajke, All-In-One upravljanje sadržajem na web stranicama i aplikacijama.

Modularni izvještaji

Izvještaji su postali modularni što znači da se mogu instalirati i deinstalirati prema potrebi putem CloudCore Instalater-a. Od sada i uz MSWord, CSV, PDF i XML generatore.

CloudUsers 2

Od sada se korisnicima mogu dodjeljivati uloge i ovlasti putem nove CloudUsers 2 konzole, precizno određivati korisnički pristup i najmanjem djelu aplikacije koji je zaštićen i siguran.